מיסים

שני אנשים סוחבים ספרים וספל

האם אתם זכאים לפטור ממס

כל אזרחי מדינת ישראל משלמים מיסים למס הכנסה. כן, בין אם אתם מודעים לכך ובין אם לא, תוכלו בהצצה קטנה בתלוש המשכורת החודשי שלכם לגלות